Zakładanie konta & Instalacja AtuoCAD

INSTALACJA AUTOCAD

1. Przechodzimy na stronę https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1.

2. Klikamy przycisk: GET STARTED.


3. Wprowadzamy dane oraz klikamy przycisk: NEXT.


4. Podajemy nasze pełne dane.  


5. Do rejestracji konieczne jest wykorzystanie uczelnianego adresu e-mail: nr_indeksu@student.kpu.krosno.pl.

6. Potwierdzamy adres e-mail. 


7. Wybieramy szkołę: KPU KROSNOPodajemy datę rozpoczęcia oraz zakończenia studiów.


8. Klikamy przycisk: GET STARTED.


9. Weryfikujemy wprowadzone przez nas dane oraz klikamy: CONFIRM.


10. Weryfikujemy swoją tożsamość. Polecamy przesłać skan / zdjęcie legitymacji studenckiej.


11. Proces weryfikacji przesłanych dokumentów trwa do 48 godzin.

12. Po pozytywnej weryfikacji możemy pobrać oprogramowanie. Klikamy: GET PRODUCT.13. Instalujemy Autodesk AUTOCAD