W ramach kursu Studenci zapoznają się ze sposobami efektywnego komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością oraz praktycznymi formami wsparcia osób z różnymi dysfunkcjami. Szkolenie składa się z filmu oraz materiałów w formie dokumentu PDF.

Cele szkolenia:

Pokazanie problemów dnia codziennego osób z niepełnosprawnościami, w tym dysfunkcjami wzroku, słuchu i ograniczeniami ruchowymi.

Zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ich funkcjonowania na Uczelni oraz integracji ze środowiskiem akademickim.