Klucz dostępu dla "Gości" - bez logowania się to: instrukcja

Kurs demonstracyjny prezentujący możliwości wykorzystania systemu Moodle w wspomaganiu edukacji tradycyjnej metodą e-learning.

Klucz dostępu dla "Gości" - bez logowania się to: demo