Użytkownicy logują się przez system CAS podając adres email jako login. Przed pierwszym logowaniem należy samodzielnie ustawić hasło wykorzystując formularz znajdujący się na stronie:

https://autoryzacja.kpu.krosno.pl/passwd-change

Jeżeli hasło zostało zapomniane, należy wejść ponownie na stronę: https://autoryzacja.kpu.krosno.pl/passwd-change i postępować zgodnie z instrukcjami, aby je zmienić.


W przypadku problemów natury dydaktycznej należy kontaktować się z nauczycielem prowadzącym dany kurs.

W przypadku przypomnienia adresu e-mail, który został wpisany do systemu USOS, prosimy o kontakt z Sekretariatem danego Instytutu.


W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt:

Administrator portalu e-Student
informatycy@kpu.krosno.pl
Telefon: 13 43 755 27

Last modified: Tuesday, 19 April 2022, 1:24 PM