Instrukcja korzystania z auli KW4

Instrukcja opisuje podstawy posługiwania się sprzętem multimedialnym na auli w KW4